Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

Επιμορφωτικό σεμινάριο "Φυτεύω και Υιοθετώ ένα Δέντρο, δίνω ανάσα στη Γη" (6 Φεβρουαρίου 2023).

 Ευχαριστούμε τις εξαιρετικές προσκεκλημένες εισηγήτριες κ. Θέκλα Τσιτσωνη (@Thekla Tsitsoni) και κ. Καλλιόπη Σταρα (@Kalliopi Stara) αλλά και τις/τους σχεδόν 700 εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον το σεμινάριο μας μέχρι το τέλος.

Οι συντονιστές της δράσης Vicky Ippeki , Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων - Σέρρες, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού.


Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Ενημέρωση σχολικών μονάδων δικτύου για το 2022-2023.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αιτήσεων και σας καλωσορίζουμε στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» για το σχολικό έτος 2022-2023.  

Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την αξία των δέντρων ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις με αφορμή την παγκόσμια κινητοποίηση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

      Στόχος του Εκπαιδευτικού Δικτύου Δράσης: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι η φύτευση και υιοθεσία δέντρων από μαθητές & μαθήτριες των σχολείων και η εκπαιδευτική πλαισίωσή της δράσης στο πλαίσιο των μαθημάτων, των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και  των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Το Δίκτυο συντονίζεται από τα ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, Κιλκίς, Ποροΐων και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης / Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Η όλη Δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τα ΚΕΠΕΑ Ανατολικού Ολύμπου, Βελβεντού-Σιάτιστας, Θέρμης, Καλαμάτας, Καστοριάς, Μαρώνειας, Μεσολογγίου και Νάουσας, τις  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Γ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Ηλείας, Κοζάνης, Κορινθίας, Μαγνησίας, Πειραιά, Πιερίας και Σάμου και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Αχαΐας, Δράμας, Δυτικής Αττικής, Ημαθίας,  Ιωαννίνων, Κορινθίας, Κυκλάδων, Πειραιά, Ρεθύμνου και Χανίων δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών δραστηριοτήτων. 

Για την υλοποίηση της Δράσης μπορείτε να συνεργάζεστε με τον Υπεύθυνο Π.Ε./ΣΔ ή/και το Κ.Π.Ε. της περιοχής σας. Για την επιτυχημένη υλοποίηση της δράσης οι εκπαιδευτικοί φορείς θα συνεργαστούν με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και Δημοτικές Αρχές.

Ήδη μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης 519 σχολικές ομάδες και συνολικά περισσότεροι από 17.000 μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα. Στον Πίνακα 2. μπορείτε να δείτε τον αριθμό σχολικών ομάδων και μαθητών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης.

Όλα τα σχολεία που συμμετέχουν μπορείτε να τα δείτε στο blog της δράσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://drasiyiothesiadedro.blogspot.com/p/blog-page_74.html  στο Σχολικές Μονάδες 2022-23.

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης θα συμπεριλάβει τις παρακάτω φάσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023:

1.Υλοποίηση κεντρικής διαδικτυακής επιμορφωτικής ημερίδας στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων ώστε να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν με επάρκεια (Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου). Ειδικά για την κεντρική ημερίδα θα σας σταλεί πρόσκληση συμμετοχής στο επόμενο διάστημα. Κατά περιοχή μπορούν να διοργανώνονται επιπλέον επιμέρους επιμορφωτικές δράσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες.

2. Παροχή Εκπαιδευτικού και Ενημερωτικού υλικού για τη χρησιμότητα των δέντρων και του δάσους από τα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ και τους/τις Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

3. Φύτευση δέντρου / δέντρων από την κάθε σχολική μονάδα σε συνεργασία με το τοπικό Δασαρχείο και την οικία δημοτική αρχή και «υιοθέτησή τους» από τις μαθητικές ομάδες. Η φύτευση στην αυλή του σχολείου, σε περίπτωση που υπάρχει χώρος, είναι η συνιστώμενη επιλογή. Διαφορετικά η φύτευση μπορεί να γίνει σε ελεύθερους-δημόσιους χώρους που θα υποδείξει ο οικείος Δήμος ή το Δασαρχείο. Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς θα επιδιώξουν την προμήθεια και διανομή των δεντρυλλίων από τα κατά τόπους Δασαρχεία ή Διευθύνσεις Αναδασώσεων ή Δήμους. Σε περίπτωση που οι σχολικές μονάδες προμηθευτούν δέντρα με άλλους τρόπους, η επιλογή των ειδών θα πρέπει να γίνεται με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών.

4. Παροχή κάθε δυνατής φροντίδας (π.χ. πότισμα κ.λπ.) ώστε τα «υιοθετημένα» από τις μαθητικές ομάδες δέντρα να μπορέσουν να αναπτυχθούν.

5. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, στο πλαίσιο μαθημάτων, περιβαλλοντικών προγραμμάτων ή εργαστηρίων δεξιοτήτων, ώστε να  αναδειχθεί η σημασία των δέντρων και των δασών και η ανάγκη για την φροντίδα και αειφορική διαχείρισή τους. 

6. Τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων καθώς και συλλογή φωτογραφικού υλικού σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης.

7. Παραγωγή τελικού τεχνήματος/τεχνημάτων στο τέλος της δράσης από τις σχολικές ομάδες. Το τέχνημα μπορεί να είναι αφίσα (σε χαρτόνι ή/και ηλεκτρονική), ηλεκτρονική παρουσίαση, κατασκευή σχετική με το δέντρο και το δάσος κ.ά.)

8. Δημοσιοποίηση ενεργειών στο ιστολόγιο της δράσης  https://drasiyiothesiadedro.blogspot.com/   με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των φορέων που συμμετέχουν στη δράση  (όποτε το κρίνουν σκόπιμο οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν) και σε τοπικό επίπεδο δημοσιοποίηση στην τοπική κοινότητα κατά την ολοκλήρωση της δράσης. Στο ιστολόγιο μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, συλλογές εκπαιδευτικού υλικού για τα δέντρα και τα δάση καθώς και δράσεις των σχολείων που συμμετείχαν το 2021-22.

9. Αξιολόγηση – αποτίμηση της δράσης από τους συμμετέχοντες φορείς.


Οι συνεργαζόμενοι φορείς

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022

Webinar με τίτλο: "Τα πράσινα τείχη του τόπου μου - Η υγεία του πλανήτη"

 Τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρες 18.00-20.30 υλοποιήθηκε με επιτυχία επιμορφωτική σύγχρονη από απόσταση (webinar) εκδήλωση, μέσω της πλατφόρμας Webex, με τίτλο:

<<Τα πράσινα τείχη του τόπου μου - Η υγεία του πλανήτη>>

Έλαβαν μέρος 243 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από 125 σχολικές μονάδες, των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς καθώς και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης οι οποίοι συμμετέχουν στη Δράση «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» για το σχολικό έτος 2021-22 μαζί με 4327 μαθητές και μαθήτριες.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς, ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ποροΐων, ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου σε συνεργασία με τις ΔΠΕ και ΔΔΕ Κιλκίς, τη ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης (Υπεύθυνη ΠΕ), τη ΔΔΕ Σερρών και τη ΔΠΕ Σερρών (Υπεύθυνο ΣΔ).
Ευχαριστούμε, για τη συνεργασία στη συνολική Εκπαιδευτική Δράση, τους Δήμους και τα Δασαρχεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, Σερρών, Θεσσαλονίκης καθώς και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας.

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Τα πράσινα τείχη του τόπου μου - Η υγεία του πλανήτη

 ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην εξ αποστάσεως επιμορφωτική εκδήλωση με τίτλο «Τα πράσινα τείχη του τόπου μου - Η υγεία του πλανήτη» στο πλαίσιο της Δράσης «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη»

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι συμμετέχετε, μετά από αίτησή σας, στη Δράση «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» για το  σχολικό έτος 2021-22 και σας προσκαλούμε στην πρώτη φάση της, στην εξ αποστάσεως επιμορφωτική εκδήλωση με τίτλο «Τα πράσινα τείχη του τόπου μου - Η υγεία του πλανήτη», τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρες 18.00-20.30 μέσω της πλατφόρμας Webex.

Η εξ αποστάσεως επιμορφωτική εκδήλωση (Webinar), όπως και η συνολική εκπαιδευτική δράση, συνδιοργανώνεται από τα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς και ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ποροΐων σε συνεργασία με τις ΔΠΕ και ΔΔΕ Κιλκίς, τη ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και τις ΔΠΕ και ΔΔΕ Σερρών, καθώς και με  Δήμους, Δασαρχεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, Σερρών, Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας.     

Απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς καθώς και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης οι οποίοι/οίες συμμετέχουν στη Δράση  «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» για το  σχολικό έτος 2021-22. Τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο και πληροφορίες για τη παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκδήλωσης (Webinar) θα τα λάβετε με ηλεκτρονική αλληλογραφία λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή της.

Βασικός σκοπός της ημερίδας είναι οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν με επάρκεια για τα δέντρα και τα δάση, ώστε να διασφαλισθεί η επιτυχής συμμετοχή τους και υλοποίηση της ανωτέρω Δράσης φύτευσης και υιοθέτησης δέντρου-ων από σχολικές μονάδες, η οποία στοχεύει στην προαγωγή της αειφορικής συνείδησης των συμμετεχόντων μαθητών και μελλοντικών ενεργών πολιτών.    

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1.     Παρουσίαση της δράσης: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» για το  σχολικό έτος 2021-22». Θα παρουσιαστούν η στοχοθεσία, οι φάσεις, δραστηριότητες και οι συμμετέχοντες στη Δράση. Εισηγητές: Β. Ιππέκη (Υπεύθυνη ΠΕ της ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης), Η. Βρυώνης (Υπεύθυνος ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς)

2.     Οι αξίες και τα πολλαπλά οφέλη των δασικών οικοσυστημάτων. Εισηγητής: Εκπρόσωπος Δασαρχείου Σιδηροκάστρου

3.     Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά δασικά οικοσυστήματα και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Εισηγητές: Ομάδα Δασικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

4.     Οδηγίες για τη φύτευση και την απαιτούμενη φροντίδα των δενδρυλλίων ώστε να εξελιχθούν σε υγιή δέντρα. Εισηγητής: Εκπρόσωπος Δασαρχείου Κιλκίς

5.     Το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα της Δράσης «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη». Εισηγητές: Ε. Μήτσκου-Χειρούλη (Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ποροΐων),  Ι. Πούλιος (Υπεύθυνος ΣΔ της ΔΠΕ Σερρών)

 

Η εκπαιδευτική δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ κύκλος)”, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρατίθενται οι πίνακες των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν  στη Δράση «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» για το  σχολικό έτος 2021-22 και καλούνται να λάβουν μέρος στην εξ  αποστάσεως επιμορφωτική εκδήλωση με τίτλο «Τα πράσινα τείχη του τόπου μου - Η υγεία του πλανήτη»

 

                                                                               Οι φορείς διοργάνωσης